Nhật ký Account

16/01/2017 | 03:13 PM | BY Duy Luan | TAG: diary
Nhật ký Account

Một buổi chiều thứ sáu, account 1 và account 2 kéo vali đi nghỉ phép, thiết kế A, B, C thi nhau vẫy vẫy khăn, lau lau nước mắt, che miệng cười thầm: "Bọn ta tự do, bọn ta thác loạn..haha". Và thứ hai, câu chuyện bắt đầu...
NHẬT KÝ: MỘT NGÀY VẮNG BÓNG ACCOUNT

9h45'AM
Thiết kế A bấm chuông cửa, khuôn mặt thiết kế B hiện ra, mếu máo: "Nó lên rồi kìa, tao kêu mày gọi cho nó sớm không chịu, giờ ai mua sữa cho tụi mình đây!!!"
Thiết kế A: "Đừng mơ tao đi, tao phải nghỉ mệt ah..."
Thiết kế B: "Cà phê gần hết rồi mày ạ"
Thiết kế C: "Hay là tụi mình nhờ anh XXX mua, ảnh đang online nè"
Anh XXX: "Hết cà phê rồi hả? ừ, ừ chờ anh đi, lát anh đem về cho"
Thiết kế A,B,C chờ cả ngày........................

Nhật ký Account

16/01/2017 | 03:13 PM | BY Duy Luan | TAG: diary
Nhật ký Account

Một buổi chiều thứ sáu, account 1 và account 2 kéo vali đi nghỉ phép, thiết kế A, B, C thi nhau vẫy vẫy khăn, lau lau nước mắt, che miệng cười thầm: "Bọn ta tự do, bọn ta thác loạn..haha". Và thứ hai, câu chuyện bắt đầu...
NHẬT KÝ: MỘT NGÀY VẮNG BÓNG ACCOUNT

9h45'AM
Thiết kế A bấm chuông cửa, khuôn mặt thiết kế B hiện ra, mếu máo: "Nó lên rồi kìa, tao kêu mày gọi cho nó sớm không chịu, giờ ai mua sữa cho tụi mình đây!!!"
Thiết kế A: "Đừng mơ tao đi, tao phải nghỉ mệt ah..."
Thiết kế B: "Cà phê gần hết rồi mày ạ"
Thiết kế C: "Hay là tụi mình nhờ anh XXX mua, ảnh đang online nè"
Anh XXX: "Hết cà phê rồi hả? ừ, ừ chờ anh đi, lát anh đem về cho"
Thiết kế A,B,C chờ cả ngày........................